Zarządzanie gastronomicznymi odpadami spożywczymi

 

Nie jest możliwe, żeby produkty, z których powstają dania w restauracjach czy punktach gastronomicznych, były wykorzystywane w pełni. Część odpadów powstaje już na etapie przygotowywania potraw; kolejną część stanowią, między innymi, reszty niedojedzonych dań. Co dzieje się z nimi dalej?

Branża spożywcza a gospodarowanie jej odpadami

odpady spożywczeWedług obowiązujących przepisów, restauracje i innego typu punkty gastronomiczne mają powinność przekazywać odpady profesjonalnym, przygotowanym do tego przedsiębiorstwom. Firmy te z kolei mają obowiązek zutylizować odpady w sposób ekologiczny, bezpieczny i efektywny. Odpady spożywcze z gastronomii są przecież docelowo składnikiem biopaliwa oraz nawozu organicznego. Jak więc widzimy, przygotowanie i odbiór odpadów spożywczych poprodukcyjnych powinien być czynnością zaplanowaną i wykonaną zgodnie ze standardami. Cały proces jest kontrolowany przez Inspekcję Sanitarną, która szczegółowo analizuje zarówno dokumenty zawartej umowy na wywóz śmieci, jak i dokumenty przekazywania odpadów. Firmy, z którymi punkt gastronomiczny podpisuje umowę, często zapewniają również dodatkowe wsparcie procesu utylizacji poprzez dostarczenie odpowiednich pojemników na odpady, a nawet środków czystości. Dodatkowo, można dostosować częstotliwość odbioru odpadów do indywidualnych potrzeb zakładu – raz w miesiącu lub raz w tygodniu; w branży spożywczej szczególnie ważne jest częste i systematyczne pozbywanie się śmieci.

Każdy restaurator czy właściciel baru życzyłby sobie, by kontrole Inspekcji Sanitarnej pod kątem właściwej utylizacji odpadów przebiegały pomyślnie. Zwłaszcza, że w dużej mierze zależą od nich dalsze losy zakładu. Podpisanie umowy z profesjonalną firmą to krok ku pomyślnemu przebiegowi całego procesu pozbywania się odrzutów gastronomicznych.