Systemy zarządzania parkingiem

 

Przyjrzyjmy się najpopularniejszemu systemowi zajętości miejsc parkingowych, który jest stosowany na wielu parkingach prywatnych. Możemy go spotkać np. w centrach handlowych, w publicznych parkingach wielopoziomowych, czy też na prywatnych parkingach wielopoziomowych. Składa się on z kilku elementów: bramek wjazdowych, tablicy informacyjnej przed wjazdem do parkingu z ilością miejsc dostępnych, z tablicami dynamicznymi na każdym piętrze, z diodami umieszczonymi nad poszczególnymi miejscami parkingowymi oraz z Centralnego systemu zarządzania.

Standardowy system zarządzania parkingiem i miejscami

System zajętości miejsc parkingowychZwróćmy uwagę na wszystkie wyżej wymienione elementy i zatrzymajmy się przy nich na chwilę. Bramki wjazdowe wyposażone są w automatyczne szlabany, które po aktywacji czujnika uruchamiają się, a po wciśnięciu przez kierowcę guzika dostaje on gotowy bilet parkingowy do zabrania ze sobą. Następnie kierowca widzi tablicę informacyjną z ilością dostępnych miejsc na każdym z wymienionych poziomów parkingu. Kierowca nie będzie się zatem kierował do poziomu, w którym nie ma żadnych wolnych miejsc parkingowych, ponieważ nie znajdzie tam żadnego wolnego miejsca. Kierowca wybierze którąś z opcji, gdzie tych miejsc parkingowych jest najwięcej. Kiedy już nasz kierowca pojawi się na wybranym przez siebie poziomie będzie mógł zobaczyć zaktualizowaną ilość wolnych miejsc parkingowych w związku z czym, będzie mógł podjąć decyzję, czy wyraża chęć korzystania z tego poziomu, czy też pojedzie na jakiś inny poziom. Kiedy już kierowca znajdzie się na wybranym przez siebie poziomie będzie mógł dostrzec diodę koloru zielonego, która zaprowadzi go na wolne miejsce parkingowe, w którym będzie mógł pozostawić swój samochód. Cały system parkingowy jest sprzężony z aplikacjami zarządzającymi całym systemem. System zajętości miejsc parkingowych będzie odliczał czas  postoju samochodu i naliczy taryfikowaną opłatę. System będzie sprzężony również z kamerami monitoringu, które będą informować nas o incydentach, niebezpiecznych sytuacjach, a my sami w każdej chwili będziemy mogli przenieść się z okiem monitoringu w dowolnie wybrane przez nas miejsce.

Cały szkopuł polega na tym żeby system był niezawodny. Stąd bardzo dużą wagę przykłada się do dobrego skalibrowania całego systemu zarządzania parkingiem i miejscami parkingowymi. Dzięki dobrej kalibracji, będziemy mogli uniknąć sytuacji, kiedy jakiś samochód zajmuje więcej miejsca, w wyniku czego inny np. nie będzie mógł zmieścić się na miejsce obok. Dzięki temu użytkownicy naszego parkingu będą mogli w wygodny sposób korzystać z całej infrastruktury.