Skuteczne okrywanie stogów na zimę

 

Konieczność przechowywania słomy i siana w gospodarstwie rolnym może nastręczać problemów. Z jednej strony warto postarać się, aby materiał był magazynowany w jak najlepszych warunkach (przede wszystkim powinien mieć sucho), z drugiej zaś wygospodarowanie tak dużej ilości wolnej przestrzeni w oborze najczęściej bywa niemożliwe do zrealizowania. Idealne rozwiązanie, to przeznaczona do magazynowania hala, jednak są to duże koszty inwestycyjne.

Jak zabezpieczyć stogi pod gołym niebem?

wytrzymała włóknina do okrywania stogówStogi siana i słomy przeznaczonej na paszę lub ściółkę wymagają odpowiednich warunków przechowywania, aby zatrzymały swoją świeżość i nie poddały się niekorzystnym warunkom atmosferycznym. Właściwe warunki magazynowania pozwolą cieszyć się dobrą jakościowo paszą, oraz widocznie zminimalizować straty materiału w całym okresie przechowywania. Podstawowym warunkiem jest unikanie wilgoci, która jest powodem gnicia słomy. Wilgotny materiał to duże straty lub zła jakość paszy i ryzyko chorób bydła. Dlatego tak istotne jest skuteczne zabezpieczenie stogów przed wodą i wilgocią z zewnątrz, jak również przed zbieraniem się wilgoci z wciąż schnącego siana. Takie warunki zapewni jedynie wytrzymała włóknina do okrywania stogów. Choć wciąż jeszcze wielu rolników okrywa przechowywane na polach stogi za pomocą folii, jednak nie jest to najlepsze rozwiązanie. Dlaczego? Folia nie jest paroprzepuszczalna, a więc nie wypuszcza wilgoci na zewnątrz. Zbierająca się po wewnętrznej stronie folii para wodna jest przyczyną wilgoci i pleśnienia materiału. Wytrzymała włóknina do okrywania stogów to zupełnie inny materiał, zapewniający odpowiednią wentylację. Inny problem stanowi mała odporność folii na silniejsze podmuchy wiatru. Najczęściej materiał ten ulega zerwaniu i zniszczeniu i już po pierwszym sezonie nie nadaje się do użytku. Włóknina natomiast przepuszcza powietrze, dzięki czemu nie jest narażona na zerwanie nawet przez silny wiatr. Zatem materiał ten pozwala na swobodny przepływ powietrza, a jednocześnie chroni przed deszczem i śniegiem.

Pamiętajmy, że równie ważne, co zastosowanie odpowiedniej włókniny, jest dobre ułożenie stogów. Najlepiej ułożyć cały materiał w kształt trójkąta (4-3-2-1) z odpowiednim spadem, który pozwoli na swobodne zsuwanie się zalegającego śniegu po śliskiej powierzchni materiału. Włókninę najlepiej zabezpieczyć metalowymi zaczepami, które w odróżnieniu od plastikowych, przetrwają niejeden sezon. Tak zabezpieczone stogi przetrwają całą zimę w nienaruszonym stanie, bez niepotrzebnych strat materiału.