Rodzaje central alarmowych

Na terenie większych obiektów zachodzi konieczność stosowania dodatkowych systemów zabezpieczeń. Ich zadaniem jest ochrona osób oraz mienia zgromadzonego na terenie budynku. Warto wspomnieć, że w obowiązujących aktach prawnych znaleźć można informacje i wymogi na temat poszczególnych rozwiązań, w które muszą być wyposażone budynki. Wiele zależy od charakterystyki obiektu oraz tego ile osób przebywa na jego terenie.

Jak działa oddymianie w budynkach?

centrala oddymianiaW przypadku galerii handlowych, kin, teatrów czy innych podobnych do nich obiektów istnieje konieczność stosowania systemu sygnalizacji pożaru. Jego zadaniem jest szybkie wykrycie zagrożenia oraz przekazanie stosownej informacji do osób znajdujących się w pobliżu jak i również służb ratunkowych. Taki system składa się z wielu elementów, które muszą ze sobą być kompatybilne. Można tutaj wymienić chociażby czujki dymu, ręczne ostrzegacze pożarowe, centrale sygnalizacji pożaru czy sygnalizatory. Niemniej jednak nie są to wszystkie elementy, które są wykorzystywane w momencie wykrycia pożaru. Z układem sygnalizacji pożaru skorelowany jest bowiem układ oddymiania. Jego zadaniem jest jak najszybsze udrożnienie dróg ewakuacyjnych z dymu, który jest efektem ubocznym spalania. Do wysterowania poszczególnych urządzeń służy centrala oddymiania zamontowana w budynku. Jej zadaniem jest wysterowanie urządzeń wykonawczych takich jak chociażby klapy domowe. Element ten jest niezwykle istotny ponieważ steruje wszystkimi ważnymi procesami, których wykonanie jest niezbędne w momencie wykrycia zagrożenia. Właśnie dlatego centrale oddymiające jako element bezpieczeństwa w budynku muszą posiadać stosowne atesty oraz dokumenty potwierdzające ich skuteczność w warunkach docelowych. W tym celu przed wprowadzeniem na rynek producent musi zlecić badania jednostce akredytowanej, która stwierdzi czy dana centrala spełnia wszystkie aktualnie obowiązujące przepisy. Są to przeważnie normy, rozporządzenia oraz ustawy.

Jeśli urządzenie przejdzie pozytywnie testy wydawane są specjalne certyfikaty oraz dopuszczenia do użytkowania. Na podstawie tego producent może sporządzić deklarację zgodności, a następnie oznakować odpowiednio produkt i wprowadzić go na rynek. Jak widać jednym z najważniejszych zagadnień jest obecnie zdrowie i życie ludzkie. W celu jego ochrony stosowane są specjalistyczne systemy, które zawierają wiele elementów składowych. Ich zadaniem jest wykonanie określonych funkcji dzięki którym możliwe jest wykrycie zagrożenia oraz przekazanie stosownej informacji.