Domowa oczyszczalnia ścieków na własnej działce

 

Wielu mieszkańców domów jednorodzinnych, dwurodzinnych i niewielkich zabudowań, zastanawia się nad budową własnej oczyszczalni ścieków. W miejscach, gdzie nie ma podłączonej kanalizacji, jest to rzeczywiście najlepszy pomysł na odprowadzanie ścieków w sposób kontrolowany i zgodny z prawem. Na własnej działce można umieścić system oczyszczania ścieków.

Prywatny system oczyszczania ścieków

domowa oczyszczalnia ściekówNa własnej działce, przy domu jednorodzinnym lub bliźniaku, możemy umieść prywatny system odprowadzania i oczyszczania ścieków. Jest to rodzaj szamba, którego nie trzeba opróżniać za pomocą szambowozu. Zetem w dłuższej perspektywie nakłady poniesione na montaż i zakup systemu oczyszczania ścieków, zwróci się z nawiązką. Domowa oczyszczalnia ścieków składa się, podobnie jak szambo, ze zbiornika. Jest to zbiornik osadowy, połączony z systemem rur odprowadzających. Nieczystości z domu płyną bezpośrednio do zbiornika, gdzie są filtrowane, zanieczyszczony osad pozostaje a dalej przepuszczane są wstępnie oczyszczone ścieki i rozprowadzane na terenie działki. System ten, nazywany jest także oczyszczalnią z drenażem rozsączającym. Jak już wspomniano, składa się z 2 zasadniczych części: zbiornika zwanego osadnikiem, który służy do wstępnego oczyszczania ścieków i zatrzymywania w środku szkodliwych osadów. Druga część to układ drenów – przewodów o perforowanej budowie, mających za zadanie rozprowadzanie ścieków na terenie działki. Szamba nie trzeba wywozić a jedynie oczyszczać z osadu zbiornik filtrujący.

Przydomowa, ekologiczna oczyszczalnia ścieków jest nową i atrakcyjną formą pozbywania sie nieczystości z gospodarstwa domowego. To alternatywa dla tradycyjnych szamb, które trzeba systematycznie opróżniać i każdorazowo płacić za wywóz. Sami oczyszczamy własne ścieki.